enkelgraf bijl een kleintje

Klein bijltje uit de Enkelgraf cultuur (2900 - 2500 v.Chr.)“Ach je moet het doen met wat je hebt”, zal de maker van dit kleine bijltje mogelijkerwijs hebben gedacht.   De lengte bedraagt slechts 5,7 centimeter, terwijl de breedte op de top 4,3 cm meet. Ze is geschacht  geweest, er zit namelijk een “bright spot” op het achtereind. Deze ontstaat door frictie tussen de steen en het hout van de schachting. Op de foto is het niet te zien, maar de bijlsnede staat  enigszins asymmetrisch  ten opzichte van het bijllichaam. Mogelijkerwijs is er sprake van een dissel(tje). Een andere verklaring zou kunnen zijn dat de bijl eertijds gebroken is en daarna bijgewerkt. De snede kwam hierdoor asymmetrisch te liggen.
Het dunne bijltje (dikte maximaal 1,4 cm) vertoont nog meer bijzonderheden. Duidelijk te zien is de verontreiniging in de steen, ze is niet gemaakt van het beste materiaal. Op de keerzijde zit een deel van een zee-egel ingesloten. Alweer een minpuntje.
Naast het bijltje vond ik een prachtige lange kling en een Enkelgraf pijlpunt. Zodat rekening gehouden moet worden met een grafgift. De onbeschadigde snede spreekt misschien daarvoor.

Enkelgraf bijltje of niet?

Enkelgenkelgraf bijltje, keerzijderafbijltjes zijn vaak niet zo mooi gepolijst.  Slechts de delen die er toe doen, en dan nog voornamelijk de top en haar directe omgeving, zijn geslepen.
Trechterbeker bijltjes zijn over het algemeen veel mooier en over een groter oppervlakte gepolijst. Meestal zelfs over de gehele bijl. In de Drenthe zijn veel bijlen uit deze beide culturen opgemeten. Men mat de dikte van de top en de breedte van de top, deelde deze door elkaar en vermenigvuldigde de uitkomst met 100. De uitkomst was significant verschillend. De zgn. topindex bij trechterbekerbijltjes lag tussen 28 en 42, voor enkelgraf tussen 42 en 70.  Mijn bijltje gaf een uitkomst van 33, dus trechterbeker.
Eigenlijk heb ik  een bijltje van onbekende komaf. Ik nijg er toe haar toe te schrijven aan de Enkelgraf cultuur. Dit op grond van uiterlijke kenmerken en de bijvondsten.
Maar hoe het ook zij, voor mij is ze fraai, zeer fraai!

 

Laat u inspireren door mijn verhalen uit het verleden!