Midden Paleolithische afslag een duovondst, letterlijk en figuurlijk

Tijdens de laatste ijstijd kwam de grote ijsmassa niet tot ons land. De toenmalige voorouder, beter bekend onder de naam Neanderthaler, bezocht met enige regelmaat ons land. Dit schijnt vooral in de periode tussen 60.000 en 50.000 jaar geleden het geval te zijn geweest. Daarvoor en daarna was het te koud. De Verteller van het Oude en zijn archeologische vrienden zijn al jaren op zoek naar artefacten uit deze periode. Tot voor kort was alleen uit Mander (Overijssel) een zo’n noordelijk kampement van de Neanderthalers bekend.  Inmiddels is in de nabijheid van Assen een tweede -grotere- verblijfplaats ontdekt. Er werden daar alleen al 30 vuistbijlen opgeraapt! Helaas hebben we nog slechts een kwart van het terrein kunnen opgraven. De verwachtingen voor het niet opgegraven terrein zijn hoog gespannen. Als de archeologen, de provincie Drenthe en de eigenaren van de grond overeenstemming bereiken kunnen we eindelijk het onderzoek voortzetten.
Paleolieten zoeken, laat staan vinden, blijft moeilijk. Veel materiaal wordt niet herkend.  Meestal wordt – en dan vaak ook nog toevallig – slechts een enkele artefact opgeraapt.
midden paleolithische afslag van Bernard. Duidelijk is de slagbobbel en de zware patina te zien. Opvallend zijn de mooie kleuren die in banen over het artefact lopen.Samen met maatje Bernard Versloot liep ik midden paleolitische afslag van de "Verteller van het Oude". Rechts midden is de slagbobbel te zien. over de eerder genoemde akker. Een kreet deed me naar links kijken. Met een grote glimlach om zijn gezicht, toonde Bernard een prachtige midden paleolithische afslag. De slagbobbel – daar waar de Neanderthaler de vuursteen raakte – blonk in het voorjaarszonnetje.  Van afstand viel me de schitterende kleur van het vuursteen op. Ik deed een stap in zijn richting om de paleoliet te bewonderen, tegelijkertijd bukte ik – voor de duizendste keer – om een veelbelovende steen op te rapen. Op een meter afstand van Bernards afslag lag er nog een midden paleolithische afslag! Ongelooflijk!
Op het terrein vonden we die dag nog twee. Een ware geluksdag! Hoewel, de Neanderthaler had zijn hoofd geschud. Twee van die malloten die zijn afval opraapten! Hadden ze niks beters te doen?

(verhaal eerder gepubliceerd in 2015 in “Nieuws van de Verteller”)

Laat u inspireren door mijn verhalen uit het verleden!