Vledder Aa een gezamenlijke vindplaats gebundeld

Diverse mesolithische spitsen van de vindplaats langs de Vledder AA. Het vondstmateriaal van de site bestrijkt een hele lange periode. Van Mesolithicum tot ijzertijd.Ongeveer 25 jaar geleden reed ik op een ruilverkavelingsweggetje langs de Vledder Aa. Het riviertje ontspringt in het Aekingerbroek -in de buurt van Appelscha- en meandert over een afstand van 13 kilometer door het Drentse landschap alvorens ze in de Wapserveense Aa uitmond. Een aantal jaren geleden is het gebied opnieuw ingericht, de stuwen zijn verdwenen, de oude beekloop is weer hersteld en in haar omgeving kan de natuur haar gang gaan.  Een prachtig natuurgebied is ontstaan.  Tijdens mijn trip was ze slechts een recht kanaaltje van enkele meters breed. In de verte lonkte een in het zonnig landschap opduikende heuvel. Het loof van de aardappels was doodgespoten, ik besloot een kijkje te nemen. Bij de eerste stap was het al raak. De afslagen lagen voor het oprapen, geen tien maar honderden!Afslagbijl Vledder Aa
Van de eigenaar van het perceel kreeg ik toestemming om voorzichtig tussen zijn broodwinning te zoeken. Die middag verzamelde ik meer dan 500 artefacten op het veld. Van mesolithicum tot bronstijd. De volgende twee jaren kwamen daar nog een een kleine 3000 stuks bij.  De plek raakte een beetje bij mij in vergetelheid, ik ging namelijk verhuizen en het stroomgebied van de Vledder Aa moest het doen zonder een van haar amateurarcheologen.

Vledder Aa, een onderzoek

Een paar jaar geleden kwam ik er nog eens langs, het kopje ligt nu dus midden in een natuurgebied. Volkomen beschermd, er wordt niet meer geploegd, das en vos zijn terug, mensen komen er niet meer.
Ik sprak erover met Ronald Popken, archeologische vriend en woonachtig in Diever. Na mijn vertrek had hij de plek bezocht, binnen een jaar had meneer Ronald anderhalf duizend artefacten verzameld. neolithische spitsen Vledder AaDirect daarna was het natuurgebied geworden. We besloten de gevonden spullen naast elkaar te leggen, te determineren en er een artikel over te schrijven (althans Ronald). Het onderzoek leverde  meerdere verrassende feiten op. Buiten ons tweeën, hadden in het verleden nog drie amateurarcheologen de plek bezocht. Hun collecties waren keurig in depots opgeslagen, zodoende konden we  deze bij het onderzoek betrekken. Zodra het artikel klaar is, dan zal ik het op mijn website publiceren. Een paar van de prachtige foto’s kunt hier alvast bekijken.
Bij deze een oproep aan alle amateurs. Kijk eens verder dan de eigen collectie, neem contact op met collega zoekers en leg de verzamelingen naast elkaar. Het levert nieuwe inzichten op, maar bovendien werkt het heel inspirerend.
Misschien leidt het wel tot een artikeltje, ik zal het graag lezen!

 

Laat u inspireren door mijn verhalen uit het verleden!