Napjessteen over het tuinpad van mijn vriend

Napjessteen tussen de "kinderkopjes"Zesendertig jaar loopt hij elkeNapjessteen, vers "opgedolven" dag over over de “kinderkopjes” naast zijn prachtige boerderij. Hij is een liefhebber van archeologie, evenals zijn vrouw en drie zoons. Het pad van hun huis naar de straat had deze goede vriend van de “Verteller van het Oude”  nota bene zelf aangelegd. De benodigde stenen waren afkomstig van de buurman, die op zijn buurt deze op zijn land had verzameld.
Zesendertig jaar loopt de “Verteller van het Oude” met enige regelmaat over hetzelfde pad, zijn blik richtend op de ingang van de boerderij. Door een rugblessure gekweld, liep hij onlangs een beetje hinkend en met de blik omlaag, wederom over de oprit. En toen zag hij “haar”. Een napjessteen!
“Napjesstenen kunnen beschouwd worden als een vorm van maal- of wrijfwerktuigen die voor het fijnwrijven van zaden en kruiden of het maken van bijvoorbeeld oker zijn gebruikt. De napjes hebben de vorm van kleine schoteltjes of schaaltjes en zijn vergelijkbaar met de functie van moderne mortieren en vijzels.”
(F. Modderkolk, J. Nicolay; Opgravingen bij Midlaren, pp. 471)
Bij ondiepe holtes is er sprake van een schaaltjessteen (zo’n 1 tot 2 cm), daarna spreekt men van napjessteen. De pas ontdekte steen zou eigenlijk in de eerste categorie passen. Ik vind dit onderscheid echter niet logisch. Immers we weten niet hoe lang (dus dieper!) een steen is gebruikt. De diepte kan ook afhangen van het gebruiksdoel. De steen is gebruikt in combinatie met een kleinere steen die als stamper diende. Een houten stamper valt ook niet uit te sluiten.

Datering van de napjessteen

Over de datering valt niets met zekerheid te zeggen. In hetzelfde pad vond ik nog een stuk van een vroegmiddeleeuwse handmolen. Of ze iets met elkaar te maken hebben, wie zal het zeggen. In ieder geval is duidelijk als  napjesstenen ( u merkt, mijn voorkeur gaat uit naar deze benaming) uit hun context gehaald zijn, over de datering niets valt op te merken. Van Neolithicum tot Middeleeuwen!
En ik, voortaan loop ik gebogen over de “kinderkopjes” en het land van de buurman!! Ik houd u op de hoogte.

 

Laat u inspireren door mijn verhalen uit het verleden!