Westterras op de Nemrud Dagi een korte rondleiding

Panorama foto van het westterras op de Nemrud.Wandelt u om de tumulus dan bereikt u via het Noordterras, het Westterras. De zon, de maan en alle sterren komen links van u op in het oosten. Hun hoogste punt bereiken ze recht voor u in het zuiden. En rechts van u gaan ze onder in het westen.

De toegang werd bewaakt door een monsterachtige leeuw met drie koppen. Als u een stukje naar beneden loopt, via het recentelijk aangelegd pad, vindt u de schamele restanten van dit eens zo imposante beeld liggend op zijn buik.
De vijf beelden op dit terras zijn dezelfde als die op het Oostterras, Het gehavende gezicht vab Godin Kommagene op het Westterras van de Nemrud.maar overtreffen hen  in schoonheid. Een ander verschil is dat op het Westterras de beelden niet op een hoog platform staan, terwijl op het Oostterras de beelden vanaf hun verheven positie neerkijken op de bezoekers.
Het Westterras en Oostterras zijn op meer punten niet identiek aan elkaar. De beelden gelijken qua uiterlijk en afmetingen heel sterk op elkaar. De beelden op het Oostterras zijn echter samengesteld uit massieve, grote blokken. Op het Westterras zijn de blokken smaller. Op het Westterras staan de hoofden direct op het schouderstuk. Verschillende methodes werden gebruikt op het Oostterras, sommige hoofden stonden direct op het schouderstuk, anderen waren voorzien van een zgn. pen gat verbinding. Wellicht waren de beelden op het Oostterras door hun constructie beter bestand tegen de zware aardbevingen, welke zo nu en dan in het gebied voorkomen.

Volgens Prof. Dr. Pedrag Gavrilovic, verbonden aan het Institute of Earthquake Engineering Seismology, Universiteit of St. Cyril and Methodius in Skopje/Macedonië, is het instorten van de beelden op het Westterras inderdaad het gevolg van een zware aardbeving. De hoofden werden daarbij door de lucht geslingerd en kwamen ver voor de andere onderdelen terecht. Later zijn de hoofden weer rechtop gezet.
De gelijkenis, op beide terrassen, tussen het hoofd van Antiochos en dat van Apollo is opvallend. De god Apollo/Mithras is een combinatie Sokkels waarop afbeeldingen van de Griekse voorouders van Antiochos I geplaatst stonden. Westterras Nemrud.van de Griekse zonnegod Apollo en de Perzische god Mithras. Hij is de bemiddelaar tussen de goden en de mensen. Mithras betekent letterlijk ‘bondgenoot’.

Tegenover de beelden zie je een lange rij sokkels waarop de steles met de afbeeldingen van de Griekse voorouders van Antiochos stonden opgesteld. Onder een rechte hoek op deze rij, staat een andere rij met de Perzische voorouders. Van deze steles zijn die van Darius en Xerxes goed bewaard gebleven. Voor elke sokkel staat een klein altaar. Op twee altaren zijn inscripties gevonden, die helaas voor het grootste gedeelte zijn weg gebeiteld. Dit kunnen inscripties zijn die nog van voor Antiochos dateren.

Het volgende schema geeft een overzicht van de afgebeelde Griekse en Perzische voorouders. Omdat er niet veel van de steles is overgebleven, wordt aangenomen dat dit schema het meest waarschijnlijke is. Staand voor de Perzische steles waren dit van links naar rechts:

1          Darius I, Koning der Koningen
2          Xerxes I
3          Artaxerxes I
4          Darius II Ochos
5          Artaxerxes II Mnemon
6          Orontes I (Aroandes)
7          Princess Rhodogune, gehuwd met Orontes.
8          naam onbekend
9          naam onbekend
10        Samos I
11        Arsames
12        naam onbekend
13        Ptolemaios
14        Samos II
15        Mithradates I Kallinikos

Antiochos zorgde ervoor dat iedereen besefte dat hij verwant was met de ‘Koning der Koningen’ Darius I, door het huwelijk van zijn voorvader Orontes met prinses Rhodogune. De vader van prinses Rhodogune was de Perzische koning Artaxerxes. Hij versloeg in 401 v. Chr. zijn jongere broer die trachtte hem van de troon te stoten. Uit dankbaarheid voor de hulp van zijn legeraanvoerder Orontes, gaf hij hem zijn dochter ten huwelijk.
Antiochos beweerde dat de afgebeelde figuren op de andere rij steles zijn Griekse voorouders waren:

1          Alexander de Grote
2          Seleukos I Nikator
3          Antiochos I Soter
4          Antiochos II Theos
5          Seleukos II Kallinikos
6          Seleukos III Soter
7          Antiochos III de Grote
8          Seleukos IV Philopator
9          Antiochos IV Epiphanes
10        Demitrios I Soter
11        Demitrios II Nikator
12        Princess Kleopatra Thea, gehuwd met Demitrios II
13        Antiochos VIII Grypos
14        Princess Tryphaina, gehuwd met Antiochos VIII
15        Princess Laodike Thea Philadelphos, gehuwd  Mithradates
16        Princess Isias Philostorgos, gehuwd met Antiochos I Theos
17        Antiochos I Theos

Dezelfde voorouders zijn in identieke volgorde afgebeeld op het Oostterras. De benodigde zandsteen, om de steles van het Oostterras te hakken, is zeer waarschijnlijk afkomstig van de voet van de berg. Aan de noordzijde van Nemrud komt het zandsteen aan de oppervlakte.

de tere steles van het Westterras

De steles vormen een teer contrast met de robuustheid van de rest van het complex. De zachte zandsteen waarvan ze gemaakt zijn, isHandshakerelief tussen koning Antiochos I en de Apollo. Westterras Nemurd. alles behalve “onvergankelijk”, zoals Antiochos het in zijn inscripties stelt.
Naast de vijf godenbeelden stonden vijf grote steles. Ze zijn hetzelfde als die op het lage platform van het Oostterras. Op vier van de steles verwelkomt Antiochos de goden. Van links naar rechts zie je de godin van Kommagene, Apollo, Zeus en Herakles. Hun namen zijn op de achterkant van de steles gehakt. Archeologen hebben ontdekt dat hun namen over een oudere tekst zijn gebeiteld.

Ter ere van de god die hij begroet, draagt de koning op zijn tiara gestileerde bladeren van de plant die gewijd is aan de betreffende god. Ter ere van de godin van Kommagene zijn dit bladeren van de granaatboom, voor Apollo van de laurier, voor Zeus van de eik en voor Herakles van de druivenstruik. Naast de stele van Herakles, stond een vijfde stele, bekend als de Leeuwenhoroscoop. De vijf zijn ook gemaakt van het zachtere zandsteen. Toen ze voor het eerst in de 19e eeuw rechtop gezet waren, bleek hun conditie verrassend goed te zijn. De fijne details op de kleding en de gezichten waren perfect behouden gebleven. In amper meer dan honderd jaar dreigden de reliëfs te gronde te gaan. Door weersinvloeden, waar het zandsteen niet tegen bestand bleek, delamineerden grote delen van de schitterende steles af. Tijdens restauratiewerkzaamheden in 2003, onder leiding van de Universiteit van Amsterdam en mogelijk gemaakt door de International Nemrud Foundation, werd besloten de teloorgang van de steles te stoppen. Daartoe werd het tijdelijk restauratiehuis gebouwd. Het was de bedoeling hen reisvaardig te maken voor de trip naar het te bouwen Nemrud Museum, gelegen nabij de berg. Belangstellenden konden zien hoe de steles gerestaureerd zouden worden. Veel van de afgeknapte zandstenen fragmenten zijn in de loop der jaren verzameld. Grotendeels zouden de steles in oude schoonheid hersteld kunnen worden. De originele, kwetsbare zandstenen steles moesten in het museum blijven, perfecte kopieën, welke beter bestand zouden zijn tegen de weersinvloeden, zouden op de Nemrud geplaatst worden. Helaas voor de steles zijn de UvA en I.N.F. sinds 2004 niet meer werkzaam op de berg en het plan is tot op heden niet uitgevoerd.

In het restauratiehuis staan ze in ieder geval veilig en heeft het weer geen invloed meer op ze. Het publiek kan spijtig genoeg geen blik op ze werpen.

Op dezelfde wijze als de vijf godenbeelden van Antiochos, worden de vijf steles van aan beide zijden geflankeerd door een adelaar en een leeuw.
 

 

Laat u inspireren door mijn verhalen uit het verleden!