Handel rijkdom door handel voor Kommagene

 Handel was een belangrijke bron van inkomsten. De toenemende moeilijkheden tussen de Romeinen en Parthen belemmerde een winstgevende handel tussen oost en west. Het enige onafhankelijke land tussen beide supermachten was Kommagene. Het was een acceptabele handelspartner voor zowel Rome als Parthië.

GergerKalesi, uitzicht over de Euphraat. In de verte een (mogelijke) doorwaadbare plaats, geschikt voor de handel.Antiochos kon een hoge tol heffen omdat hij de passen over het Taurus-gebergte en de doorwaadbare plaatsen over de Eufraat beheerste. Over twee van deze oversteekplaatsen bestaat geen discussie. Ze waren gelegen bij Samosata en Zeugma. Mogelijkerwijs bevond zich een derde oversteekplaats bij het huidige Gerger. Op een karakteristiek gelegen rots liet Antiochos I een Hierothesion voor zijn grootvader en een vesting bouwen. Tevens breidde hij de daar gelegen stad – Arsameia aan de Euphrates – uit. Steden werden vaak op strategische knooppunten van wegen en waterwegen gebouwd. Archeologische bewijs voor mijn bewering is er niet, daarbij moet worden opgemerkt dat Gerger Kalesi (Kasteel van Gerger) nog niet is opgegraven.
Kommagene was niet alleen een doorgeefluik voor allerlei kostbare goederen, maar kon het zich ook veroorloven deze goederen in Kommagene te importeren.

handel in Samosata

Handelaren verkochten hun kostbare waar in Samosata aan Heuvel waarop eens het paleis van Antiochos stond, vlak voordat ze onder water verdwijnt ten gevolge van het waassende water. In de omgevingen stonden vele pakhuizen, bedoelt voor het opslaan goederen t.b.v. de handel.Romeinse kooplieden en de gegoede burgerij van Kommagene. Tijdens de regering van Antiochos werd Samosata het handelscentrum voor oost en west. Hier ontmoetten Parthen, Kommageners, Romeinen, Grieken en Arabieren elkaar.
Tegenwoordig wordt steeds meer het verband gelegd tussen Kommagene en de zijderoute. Zij zou kunnen verklaren waarom Antiochos in staat was om diverse monumentale bouwwerken in zijn koninkrijk te laten uitvoeren. De werken, zoals de bouw van het grafmonument op de Nemrud, alsmede o.a. de uitbreiding van Arsameia, waren geldverslindende projecten. Zowel de heersers voor als na zijn regeerperiode, waren er niet toe in staat. Geld en mankracht ontbrak.
De immense karavanen van de zijderoute kregen steeds meer last van de strijd tussen Romeinen en de Parthen. Een goed alternatief was de route (tijdelijk) te verleggen door Kommagene, het land waar vrede en orde heerste. Daarbij moesten de door het leger van Antiochos bewaakte passen en oversteekplaatsen over de Eufraat gepasseerd worden. De koning kon zich zodoende verzekeren van een enorme bron aan inkomsten.
Hard bewijs ontbreekt. Enerzijds omdat er geen documenten bewaard zijn gebleven, anderzijds ligt de plek waar gehandeld is, de hoofdstad Samosata, tegenwoordig ver onder water. Archeologen hebben slechts het Paleis van Antiochos deels kunnen onderzoeken. Voor de grote opslagplaatsen van goederen hadden zij helaas, vanwege het stijgende water, geen tijd meer.

Laat u inspireren door mijn verhalen uit het verleden!