Determineren van artefacten. vondsten uit de prehistorie nader bekeken

Regelmatig verbaas ik mij erover welke prachtige archeologische voorwerpen in particulier bezit zijn. Heel vaak zijn deze “al lang in de familie”. De bezitter weet amper nog hoe hij/zij er aan gekomen is. Er bestaat een nieuwsgierigheid naar wat het voorstelt!
In Drenthe, op de van oudsher bewoonde zandgronden, wordt met enige regelmaat een prachtige bijl -of ander object uit de prehistorie- tijdens het aardappelrooien gevonden. Ik heb wel eens de indruk dat er geen boer in deze provincie bestaat die niet ooit een dergelijk voorwerp heeft gevonden. Determineren in de dorpen is altijd een feest, je weet nooit wat er komt, maar het verrast je altijd.
Even een misverstand uit de weg ruimen. Er wordt nogal eens gedacht dat een gevonden prehistorisch voorwerp (artefact) afgestaan moet worden aan een museum of archeoloog. Dit is beslist niet het geval! Wel zou ik het op prijs stellen om het artefact te mogen fotograferen en documenteren. Immers zij vergroot onze kennis van de prehistorie en de levenswijze van onze voorouders.
De “Verteller van het Oude” en zijn archeologisch maatje Gosse Kerkhof hebben veel ervaring in het determineren van archeologische voorwerpen uit diverse archeologische perioden. Beiden hebben veel opgegraven, zowel in Nederland als er buiten en zijn regelmatig te vinden op determinatie dagen.

“determineren, wat is er mogelijk?”.

We spreken steeds over een avond, maar het kan even zo goed een dag of dagdeel zijn. Mensen nemen hun archeologisch voorwerp mee en wij determineren deze. Wetenschappelijk en met een grote dosis humor!
Immers een levendige vertelling zal de belangstelling voor de archeologie alleen maar vergroten.
Een uitgebreider versie, combineert een lezing over gebruiksvoorwerpen in de prehistorie met het determineren van artefacten.
Tevens bestaat de mogelijkheid om met de “Verteller van het Oude” op stap te gaan. Wij bezoeken dan een van zijn vindplaatsen en zullen speuren naar artefacten van onze voorouders, Na afloop vindt een determinatieplaats. U krijgt diverse tips  waar u bij het zoeken op moet letten. Misschien ontstaat er een nieuwe hobby voor u!
Voor meer informatie, neem contact met me op!
  Determineren van artefacten tijdens een bijeenkomst in Zweelo.  Urn, meegebracht tijdens determineren van artefacten in Diever.determineren in Diever. Gosse Kerkhof aan het werk.    enkelgrafbijltje

Laat u inspireren door mijn verhalen uit het verleden!