Mithradates I Kalinikos, koning van Kommagene vader van Antiochos I,Theos

Munt met de afbeelding van Mithradates Zoals veel andere koninkrijken in Klein-Azië, was Kommagene een smeltkroes van volkeren uit oost en west. Ze hadden een verschillende culturele achtergrond, andere gewoonten en spraken verschillende talen. Zij voelden zich beslist niet één verenigd volk. Familie- en bloedbanden waren belangrijker dan tot het volk van Kommagene te behoren.
Koning Mithradates (109 – 86 v. Chr.) deed veel om hierin verandering te brengen. Hij organiseerde bijvoorbeeld in Kommagene elk jaar spelen ter ere van de voorouders. In zijn jonge jaren was koning Mithradates zelf een van de deelnemers, waardoor hij zeer populair werd bij het volk. Door zijn vaardigheden behaalde hij vele overwinningen. Voor zijn sportieve prestaties ontving hij de eretitel “Kallinikos”. Letterlijk betekent dit ‘Hij die overwint in schoonheid”.

Mithradates trouwde een Seleuciden prinses genaamd Laodike. Uit dit huwelijk werd een zoon geboren, Antiochos. Vernoemt na de vader van moeder Laodike.
Op de Nemrud staat de wereldberoemde “leeuwenhoroscoop”.  De daarop voorkomende constellatie van sterren en planeten zorgt al jaren voor discussie onder de sterrendeskundigen. Algemeen, hoewel er altijd mensen zijn die hier aan twijfelen, wordt de datering die  Maurice Crijns aan de constellatie, 14 juli 109 voor Christus, geaccepteerd. Mithradates heeft de horoscoop speciaal laten maken ter gelegenheid van zijn eerstgeborene, Antiochos. Tevens vangt op die datum het koningschap van Mithradates aan. Met recht een dag om nooit te vergeten.

Arsameia, hierothesion voor Mithradates

Diezelfde Antiochos bouwde ter ere van zijn vader een Hierothesion (heilige begraafplaats) of tropaeum (gedenkplaats) in Arsameia aan de Nymphaios. Heden ten dage is van het eens zo imposante monument weinig meer te zien. Dankzij archeologische opgravingen was Wolfam Hoepfner in staat een reconstructie te maken. Deze is echter niet onomstreden. Voor meer informatie verwijs ik u naar mijn pagina over Arsameia. Na lezing van het artikel wilt u er ongetwijfeld een bezoek aan brengen. U vindt o.a. in Arsameia  een zeer imposante tunnel, diep de rotsen in. Een fantastisch handshakereliëf van Antiochos met Apollo maar ook tussen Antiochos en zijn vader (hoewel de toestand hiervan belabberd is).

Of Mithradates I Kallinikos daadwerkelijk daar begraven had gelegen, kon niet worden vastgesteld. Mogelijkerwijs is hij (her)begraven in de tombe op de Nemrud Dagi.

Laat u inspireren door mijn verhalen uit het verleden!