Mithradates III en Antiochos III de onbekendste koningen van Kommagene

Het zou fantastisch zijn om een kijkje te kunnen nemen aan het hof van deze koningen. Ik zou u er een uitgebreid verslag van doen. Helaas kan dat (nog?) niet en moeten we het doen met de bronnen die we hebben. En dat zijn er tot mijn spijt niet veel. Maar wees gerust na Mithradates III en Antiochos III komt Antiochos IV (zoon van Antiochos III) op de troon en kunnen we weer een grotere bijdrage aan de geschiedenis van Kommagene leveren. Nu is het behelpen.

Koning Mithradates III van Kommagene

We weten precies wanneer Mithradates III de troon besteeg, in het jaar 20 v. Chr.  Een geschreven bron – Cassius Dio- maakt er melding van. Hij schrijft dat keizer Augustus de zeer jonge Mithradates op de troon van Kommagene zet, ondanks het feit dat diens vader door de vorige koning van Kommagene vermoord  is.
Van zijn vader kennen we de naam niet, de grote onbekende zoon van Antiochos I en broer van Mithradates II. Op het Oostterras van de Nemrud is zeer waarschijnlijk een stele aan deze John Doe gewijd. Helaas ontbreekt een inscriptie, maar Prof. Dr. Herman Brijder bewijst naar mijn mening -zie nog te verschijnen artikel, Koningskinderen- dat het om een zoon van Antiochos gaat.
Munt, toegeschreven aan Mithradates III van Kommagene. Lees meer in Mithradates III en Antiochos IIITerug naar Mithradates III. Zelfs zijn sterfdatum is niet helemaal zeker. Twaalf v. Chr. geldt als de meest betrouwbare. We kennen uit Kommagene een munttype dat aan deze heerser wordt toegekend. Ze is net als de informatie over de persoon, zeer zeldzaam. In totaal gaat het om vier exemplaren, twee bewaard in Kahta en twee in Oxford. Op de voorzijde staat een krab afgebeeld (dierenriem?) en aan de achterzijde lezen we zijn naam; Mithradates. Dan rest alleen de vraag: “Welke Mithradates?”.  Richard D. Sullivan wijst ze toe aan Mithradates II, M. Alram daar in tegen geeft de voorkeur aan Mithradates III.
Als een ding duidelijk is, na het lezen van bovenstaande, het ontbreekt ons aan informatie over deze koning. Hij blijft een mysterie.

Koning Antiochos III van Kommagene

Wat informatie betreft wordt het alleen maar erger. Antiochos III volgde zijn vader op in (waarschijnlijk) 12 v. Chr.  Zijn sterfdatum is bekend (!), nl. in het jaar 17 na Chr.   Over zijn opvolging ontstaat een politieke twist tussen de adel en het gewone volk. De adel van Kommagene wilde namelijk deel van het Romeinse Rijk blijven uitmaken terwijl het gewone volk de koninklijke traditie van erfopvolging het liefst voortzette. Helaas was de zoon van Antiochos III, u raadt het al Antiochos IV, te jong om plaats te nemen op de troon van Kommagene. Tot het jaar 38 zal Kommagene rechtstreeks door de Romeinen bestuurd worden.

Betekenis van koningen Mithradates III en Antiochos III

Of Mithradates III en Antiochos III krachtige heersers zijn geweest, of ze hun stempel hebben kunnen drukken op het koninkrijk Kommagene? We kunnen er alleen maar naar gissen. Waarschijnlijk is het antwoord -met de grootst mogelijke voorzichtigheid- ontkennend. Het feit dat we geen culturele uitingen kennen uit beide regeringsperioden, spreekt daarvoor. Voorgangers van Mithradates III en Antiochos III hebben grote monumenten gebouwd. Zij niet. Een enkele munttype -nog omstreden ook- kennen we. Mogelijkerwijs was het slaan van munten door de Romeinen verboden. Mithradates III en Antiochos III worden nauwelijks vermeld door Romeinse berichtgevers, ook een veeg teken.
In ieder geval lijkt het een relatief rustige periode in de geschiedenis van Kommagene te zijn geweest.

Laat u inspireren door mijn verhalen uit het verleden!