Nomos van Koning Antiochos I Theos de heilige wet van een heerser

Indien u achter het beeld van Zeus gaat staan, kunt u de letters N O M OAchterop de beelden op de Nemrud staat de heilige wet van Antiochos, de NOMOS [ (Nomos) lezen. Dit is het begin van de Heilige Wet van Antiochos. De Nomos op de Nemrud kan beschouwd worden als het testament van Antiochos. Hij liet de Nomos opschrijven om de mensen een leidraad te geven. Bij het lezen van de tekst moeten wij, de huidige bezoekers van de berg, in ogenschouw nemen dat wij alleen te weten komen wat de koning ons wil doen laten geloven. Geschreven perkamenten documenten heeft de koning ons niet nagelaten (althans ze zijn nooit gevonden). We zullen het moeten doen met de berichten die hij op diverse plaatsen in zijn koninkrijk heeft laten beitelen.

Op de berg Nemrud liet Antiochos de Nomos in de sokkels van de gigantische beelden hakken. De vertaling is elders op mijn website te vinden. De Griekse tekst is door de bekende Turkse epigraficus Senser Sahin vertaald.

samenvatting van de nomos.

nomos, geschreven in het Grieks, tekst staat achterop de grote beelden op de Nemrud.In de Nomos vertelt de Koning de mensen hoe en wanneer ze de grote goden moeten eren. Antiochos zegt: “Deze Nomos wordt door mijn stem verkondigd, maar het is de macht van de goden dat het tot wet maakt.” Vervolgens zegt Antiochos dat het zijn intentie is deze wet te openbaren aan “Kommageners en vreemdelingen, koningen, heersers, vrijgeborenen en slaven, een ieder die deel uitmaakt van de mensheid en alleen verschillen door geboorte of lot.”

Met kracht verzoekt Antiochos dat ieder handelt na deze wet. Ook de mensen die in de toekomst hier zullen leven, worden door hem aangesproken: “Het is al de toekomstige generaties, die in de loop van de oneindige tijd door hun bijzonder lot voorbestemd zijn om in het bezit van dit land te komen, geboden deze Wet zonder voorbehoud te gehoorzamen…..”
Zijn opmerking over toekomstige generaties is bijzonder. Antiochos begreep dat na hem en zijn volk, anderen zouden komen om hier te leven.  Ongetwijfeld zou ook zijn eigen glorie hierdoor vermeerderd worden.

In de Nomos op de Nemrud getuigt Antiochos van zijn geloof: “Ik ben tot de conclusie gekomen dat, van alle goede eigenschappen, rechtschapenheid voor een mens het zekerste bezit is en het volmaaktste geluk brengt. Deze overtuiging heeft geleid tot mijn fortuinlijke macht en het weldadig gebruik er van. Heel mijn leven heb ik voor de burgers van mijn rijk gestaan als iemand die rechtschapenheid als zijn trouwste bondgenoot beschouwde… Daarom ben ik tegen elke verwachting in ontsnapt aan de grootste gevaren, daarom werd ik onvoorziene en hopeloze situaties meester, en bracht ik mijn leven rijk aan jaren in geluk door.”
 Het is een historisch feit dat Antiochos en zijn koninkrijk bedreigd werden door allerlei gevaren. Uit het westen naderden de Romeinen en uit het oosten de Parthen. Onder de heerschappij van Antiochos was Kommagene het brandpunt van de meedogenloze strijd tussen beide supermachten. Het is opmerkelijk dat Kommagene onafhankelijk bleef en juist in deze periode zijn grootste bloei doormaakte .

Antiochos laat onder meer een uitgebreide beschrijving optekenen van de rituelen op de berg en van diegene die ze moet uitvoeren. “De priester die door mij is aangesteld voor deze goden en deze god geworden voorouders, waarvan ik de beelden opgericht heb op het heilig graf van mijn lichaam rond de hoogste top van het Taurusgebergte aan de rand van diepe ravijnen, en de priester die in de toekomst zijn taak zal overnemen, moeten vrijgesteld van alle andere verplichtingen, ongehinderd en zonder andere bezigheden, op deze heilige grafplaats zijn ambt uitoefenen door zorg te dragen voor de riten en de passende versierselen van de heilige beelden”. De priester moet volgens Antiochos gekleed zijn in een Perzisch priester gewaad. Hij beschrijft hoe zijn volk te eten en te drinken moet krijgen en wanneer zij de goden en hem komen aanbidden.

Hij waarschuwt ons: ”Niemand zal ongestraft blijven die bedrieglijke plannen smeedt die mijn eer aantasten of die de offerplechtigheden of de ceremonies die ik ingesteld heb, schenden, beledigen, of beëindigen.
Wie er op uit is om de heilige geldigheid van deze cultus of de eer van de god geworden voorouders die dit met hun onsterfelijke besluit bekrachten, te schaden of hun ware bedoeling te verdraaien, zal de onverzoenlijke toorn op zijn weg vinden van de god geworden voorouders en alle goden. En niet alleen hij maar ook zijn afstammelingen zullen met een onomkeerbare toorn geconfronteerd worden.”
Ten slotte over zichzelf: “Ik ben voor mijn kinderen en kleinkinderen, naast andere goede eigenschappen, een voorbeeld van rechtschapenheid geweest, waarvan het een heilige plicht is te getuigen voor de goden en de voorouders. Ik geloof dat zij dit schone voorbeeld zullen navolgen door de aan ons geslacht verbonden eer gestaag te vergroten en net als ik gedurende hun rijpere jaren de roem van ons geslacht te vermeerderen.”
En als iedereen zich aan de geldende regels houdt dan: “Zal mede door mijn voorspraak, de genade van alle god geworden voorouders en van alle goden deelachtig worden.”

Voor de volledige tekst gaat u naar de website van de International Nemrud foundation.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Laat u inspireren door mijn verhalen uit het verleden!