Oostterras – een wandeling korte rondleiding

panorama oostterras Na een stevige klim, over een recentelijk aangelegd pad, bereikt men het Oostterras. Het eerste wat u ziet als je het plein oploopt, is een rij van 5 enorme beelden. Massief en levenloos kijken zij vanaf hun troon op u neer. Zij zijn in volmaakte harmonie met het omringende berglandschap.
De afgevallen hoofden staan voor de beelden opgesteld.
Van links naar rechts ziet u:

1.  Koning Antiochos I TheosEOS DIGITAL REBEL CMOS RAW
2.  De godin Kommagene
3.  Zeus / Oromasdes
4.  Apollo / Mithras / Helios / Hermes
5.  Herakles / Ares

De goden zijn zittend afgebeeld omdat de top van de berg Nemrud hun woning voorstelt. “Hier,” zegt Antiochos, “Staan hun hemelse tronen”.
Oorspronkelijk waren de beelden 8 tot 10 meter hoog. Ze zijn gemaakt van kalksteen, die nu dof en verweerd is. Vroeger kon men de beelden reeds van grote afstand zien, door het zonlicht dat op het glad gepolijst oppervlak weerkaatste.
Koning Antiochos en de Goden dragen Perzische kleding, Het hoofd van de koning is getooid met een tiara, een Perzische kroon.
Aan weerszijde worden de Koning en de Goden geflankeerd door een adelaar en een leeuw. Van de kop van de leeuw aan de zuidzijde ontbreekt elk spoor. Mogelijkerwijs ligt deze ergens onder het puin van de tumulus. Een aantal andere hoofden is zwaar beschadigd als gevolg van de zware val die zij in het verleden gemaakt hebben. Maar Overzichtsfoto van het Oostterras waarbij het beeld van Kommagene nog helemaal compleet is.toch, als bezoeker raak je gefascineerd en geïmponeerd door de overweldigende ambiance. Tweeduizend jaar geleden, toen het Oostterras in haar volle glorie zichtbaar was, moet de bezoeker nog meer onder de indruk zijn geweest! Tot aan 1968 gunde de Godin Kommagene ons een blik op die wereld. Zij was, voor de gelukkigen die toen de berg bezochten, in al haar glans en praal te zien. Zelfs haar hoofd stond nog op het schouderstuk. Fier en majestueus keek zij naar de plek waar Regulus onderging. Tegenwoordig vertoont het ingestorte beeld slechts een fractie van haar vroegere schoonheid, tussen de andere goden is zij gemakkelijk te herkennen. Haar beeld is het kleinst van allemaal en is zij nog slechts op oude foto’s in volle luister te zien.

Oostterras, de nomos

Op de achterkant van de gigantische beelden heeft koning Antiochos in het Grieks zijn Heilige wet (de NOMOS) laten beitelen. Hij verkondigt daarin vriend van de Romeinen/Grieken en Perzen te zijn. Tevens beschrijft hij hoe en wanneer het heiligdom gebruikt moet worden.
De immense beelden rijzen uit boven twee platformen die uit de rots gehakt zijn. Op het laagste platform, met enige moeite nog herkenbaar, stonden vijf stenen platen, steles genoemd. Vier steles toonden de koning die een god ter verwelkoming de hand schudt, en op de vijfde stele stond de wereldberoemd geworden leeuwenhoroscoop afgebeeld. Er is weinig overgebleven van deze steles, in tegenstelling tot het Westterras waar ze tot hun verplaatsing naar het tijdelijk restauratiehuis in 2003, voor het publiek zichtbaar waren.

Het zgn. vuuraltaar op het Oostterras van de Nemrud.Het plein was oorspronkelijk waarschijnlijk geplaveid met witte stenen. Een aantal hiervan zijn teruggevonden en bij elkaar geplaatst op het Westterras.
Tegenover de beelden aan de andere kant van het plein is een getrapt platform. Dit is het zgn. vuuraltaar, tegenwoordig geflankeerd door een enkele leeuw, gemaakt van zandsteen. Oorspronkelijk stonden aan weerszijden zowel een leeuw als een adelaar. De restanten van één der roofvogels kunt u nog terug vinden aan de noordzijde van het vuuraltaar.

Staat u met de rug naar de beelden, dan ziet u links en rechts een lange rij sokkels met de overblijfselen van steles. Op elk van deze steles was oorspronkelijk een voorouder van Antiochos afgebeeld. Links stonden de Perzische voorouders op gesteld, beginnend met Darius I, de “Koning der Koningen”. Rechts de Griekse voorouders beginnend met Alexander de Grote. Voor elke stele ligt een vierkant blok, bedoeld om een offer aan desbetreffende voorouder te brengen.

 

Laat u inspireren door mijn verhalen uit het verleden!