Restauratieproject op de Nemrud Een initiatief van de International Nemrud Foundation.

Het restauratieproject op de Nemrud in volle gang. Statue van Antiochos wordt hersteld.Gedurende 4 jaar werd in het oosten van Turkije op de berg Nemrud een groot archeologisch onderzoek en dito restauratieproject uitgevoerd. De International Nemrud Foundation nam hier het initiatief toe. De “Verteller van het Oude” was (is) de secretaris van deze stichting. Partner in deze  enorme klus was de Universiteit van Amsterdam (Uva). De lezing gaat over de moeilijkheden en resultaten van het werk. Een boeiend verhaal!
De Nemrud ligt op een van de uitlopers van de Taurus . De top van het grafmonument voor Antiochos I van Kommagene bevindt zich op 2206 meter hoogte. Potentaat van een kleine koninkrijk, ingeklemd tussen het Romeinse;- en het Partische Rijk, aan de oevers van de Eufraat. Iedere bezoeker raakt onder de indruk van de 10 meter hoge Godenbeelden en de enorme puinkegel die het graf tegen plundering moest beschermen. Tot op heden ten dage heeft ze haar werk gedaan!
Koning Antiochos heeft dit imposante bouwwerk in de eerste eeuw voor Christus laten aanleggen.

Op de achterzijde van de beelden heeft Antiochos zijn “heilige wet” (NOMOS) geschreven. Het begint met de volgende, uit het Grieks vertaalde, passage:

“De grote koning Antiochos, God, de Rechtschapene, de aan de mensen De allereerste foto van Anne ten Brink met Antiochos I op de Nemrud. 1999Geopenbaarde, de Vriend van Romeinen en Grieken, de Zoon van koning Mithradates Kallinikos en van Laodike, Godin, de Broederlievende, de Dochter van koning Antiochos Epiphanes, de Moederlievende, de Overwinnaar, legde voor eeuwig zijn zegenrijke daden vast met onvergankelijke letters op geheiligde troonsokkels.”
Voor eeuwig! Een tamelijk pretentieuze opmerking! Zonder hulp van de INF zal het zeker niet lukken.

In 1999 bnemrudtheeezocht de “Verteller van het Oude” voor het eerst de berg. Ik raakte bij het zien van zoveel schoonheid, direct in vervoering. Tot op de dag van vandaag zit de liefde voor de streek in mijn genen.
Ik hoop dat na mijn lezing een deel hiervan overgaat op u.

meer info over het restauratieproject en Nemrud

Voor meer informatie over “Nemrud” , ” het restauratieproject” en de “Verteller van het Oude” klikt u hier.

Laat u inspireren door mijn verhalen uit het verleden!