Nemrud, troon van Griekse en Persische Goden werelderfgoed monument in Zuidoost Turkije

Luchtfoto van de piramide vormige kegel van het grafmonument van Antiochos I op de Nemrud.De historische berg met haar wereldberoemde grafmonument is gelegen in het zuidoosten van Turkije in de provincie Adiyaman. De grootste stad in de buurt is Kahta.
De Nemrud vormt een van de hoogste toppen van het Taurus gebergte. Met een hoogte van 2.206 meter domineert deze berg het landschap. Uit welke richting je de berg ook nadert, je kunt de markante top zien. Ze steekt qua kleur en vorm duidelijk af tegen de haar omringende, donkere bergtoppen. De Nemrud is alleen toegankelijk gedurende de zomermaanden. De rest van het jaar is de berg bedekt met sneeuw en ijs.

Waarschijnlijk verliet de laatste priester het heiligdom op de Nemrud nadat in 72 A.D. het machtige Romeinse Rijk het kleine koninkrijk Kommagene definitief had ingelijfd. Gedurende 2.000 jaar verstoorde alleen het huilen van de wind de rust van koning Antiochos die er na alle waarschijnlijkheid, begraven ligt.
De Christenen die later in dit gebied leefden, wisten niets van de oorsprong van het heiligdom af. Zij veronderstelden dat dit het werk moest zijn van de legendarische koning Nimrod uit het Oude Testament. Daarom noemden ze de berg naar de eerste machtige koning op aarde, Nemrud.

de ontdekking van de Nemrud

Osman Hamdi bey was de eerste archeoloog die op de Nemrud een opgraving heeft uitgevoerd.Het duurde tot de negentiende eeuw voordat de Duitser, Karl Sester, het heiligdom op de berg opnieuw ontdekte. Hij was niet alleen verbaasd over de indrukwekkende ruïnes maar ook door het geheel ontbreken ervan op welke kaart van Klein-Azië dan ook.
Na de ontdekking van het monument begon de Turkse archeoloog, Hamdi Bey, met de eerste opgravingen. Duitse, Amerikaanse en Turkse archeologen zetten het werk voort. Vermeldenswaard is het werk van Professor Dörner, Professor Goell.
Tot op de dag van vandaag zijn archeologen bezig het mysterie van het koningsgraf te ontrafelen. Geen van hen is er echter in geslaagd de tombe van koning Antiochos te vinden.

de bouw van het grafmonument

De ontwerper van het heiligdom, koning Antiochos, wilde dat het niet alleen zijn grafmonument zou worden, maar ook het centrum van een nieuwe religie. Deze religie moest op vreedzame wijze de Perzisch-Parthische wereld verenigen met de Grieks-Romeinse. Van de top van de berg Nemrud moest een nieuwe religie uitstralen over het koninkrijk.
Over wanneer het grafmonument gebouwd is, kan geen zekerheid De leeuwenhoroscoop op de Nemrud. Zo heeft u haar kunnen zien tot 2004. Wachtend op restauratie -duidelijk zijn de beschadigingen te zien aan het zandstenen beeld- staat ze nu in het Restoration house. Ontrokken aan  bewonderende blikken.gegeven worden. Koning Antiochos laat ons weten, middels een inscriptie op de beelden, dat hij de bouwer is. De bouwperiode moet dan tussen 86 v. Chr. en 38 v. Chr. liggen, de regeerperiode van Antiochos. Op de berg is de zgn. leeuwenhoroscoop gevonden. De daarop voorkomende constellatie geeft volgens astronomen de datum 14 juli 109 v. Chr. weer. Waarom is die datum zo belangrijk? Mogelijkerwijs is het de kroningsdag van de vader van Antiochos, Mithradates I. Tevens is het  de geboortedag van Antiochos zelf! Ook een combinatie van beiden is mogelijk. Het zou zelfs kunnen zijn dat Mithradates I met de bouw van het monument is begonnen.
Ergens tussen 109 v. Chr. en 38 v. Chr. moet er op de Nemrud dus gebouwd zijn, een nadere precisering is tot op heden niet te geven.

Nemrud, een korte rondleiding

Er werden drie terrassen gebouwd op de berg. Het Oost-, West- en Noordterras. Om de drie terrassen groot genoeg te maken, hebben arbeiders bijna Wie deze foto genomen heeft weet ik niet. Ze behoort tot een van de mooisten. Het laat het Oostterras op de Nemrud zien.de gehele bergtop verwijderd. Alleen al voor het Oostterras moest 1.500 m3 vaste rots weggehakt worden. Op het Westterras is een restant te zien van de oorspronkelijke bergtop. Uit de tien meter overgebleven hoge rots blijkt wat voor een geweldige onderneming het geweest moet zijn.
De grafheuvel (tumulus) die de bergtop bedekt, werd gemaakt van de ontelbare stukken afgehakte steen. De tumulus heeft een hoogte van ongeveer 50 meter en een diameter van 150 meter. Een oude processieweg omgeeft de tumulus.

restauratie op de Nemrud

Vanaf 2001 t/m 2004 hebben er een uitgebreide restauratiewerkzaamheden op de berg plaats gevonden. Op initiatief van de International Nemrud Foundation, nam een internationale groep van deskundigen o.l.v. de Universiteit van Amsterdam, de verantwoordelijkheid op zich om werkzaamheden ter behoud van het monument uit te voeren. “Voor de eeuwigheid”, zoals Antiochos beschrijft, lukt alleen als er een oogje in het zeil gehouden wordt.

Nemrud in de winter, nog even en de Goden krijgen weer bezoek van gewone stervelingen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Laat u inspireren door mijn verhalen uit het verleden!