Vondsten van (amateur)archeologen Het verhaal achter de vondst

Vondsten en verhalen van anderen

Alle vondsten, elk artefact, hoe klein en onbeduidend ook, hebben een verhaal. Sommigen blijven je ‘eeuwig’ bij, andere worden direct uit het brein gewist. Op deze pagina staan een aantal verhaaltjes over vondsten van broeders en zusters in de archeologie.
Ook jouw artefact kent een verhaal, schrijf ze op en stuur haar mij toe. Je mag mij natuurlijk ook het verhaal vertellen, ik zorg voor de plaatsing ervan.
Klik op de afgebeelde vondsten om de verhaaltjes te lezen!

 deel bijl, een van de vondsten van Hans Lemmen  umayyaden fibula  spits, vlak na haar ontdekking  Levallois afslag van Hester Loeff
Hans Lemmen
“Van een Pony en een bijl”
Martin van den Bosch “Twee bijzondere fibulae” Mirjam Kruizinga
“Een spits van de Maasvlakte”
Hester Loeff
“Levallois afslag uit de Eurogeul”
 OLYMPUS DIGITAL CAMERA  Dissel van Amfiboliet, zijaanzicht  Patrick Ouwehand, spits schaaf  Vondsten Lochtenrek
Hillebrand van den Bos “Een messcherpe buurvrouw” Loek Brandts
“Een dissel met zaagsporen”
Patrick Ouwehand
“Vuursteen Zonder Naam”
Wiebe van der Vliet
“Wonen op historische grond”
 Vuistbijl Mirjam K., één van haar vondsten op de Maasvlakte.  Willy van Wingerden, schaaf, zandmotor  krombeksteker en andere vondsten van Jan van Rijn  napjes steen, een van de vondsten van Fokke Kiestra - 28 kilo
Mirjam Kruizinga
“Maasvlakte vuistbijl”
Willy van Wingerden
“Een schaaf uit de branding”
Jan  van Rijn
“Amateurarcheoloog en zijn eerste liefde”
  Fokke Kiestra
“Hoe zwaarder, hoe beter”
 hunebed De Papeloze kerk bij Schoonoord, een van de (deels) gerestaureerde grafmonumenten van Nederland uit de prehistorie. (foto: Fred van den Beemt)  Hartvormige Mousterien vuistbijl 2011 en andere vondsten van Marcel Niekus    9e eeuwse heiligen fibula na de conservering, vondst van Do van Dijck
Fred van den Beemt
“Hergebruik van prehistorische grafmonumenten
Marcel Niekus
“De twijfel van een liefhebber”
Willy van Wingerden
“Neanderthaler uit de Noordzee”
 Do van Dijck
Een gouden “heilige” fibula
 Miranda de Wit: midden-bronstijd grafheuvel, inhumatie kind Pierre Carriere, vuurstenen sikkel type A, Helgolander Plattenflint De eerste foto van de bronzen bijl  
 Miranda de Wit 
“Een bijzondere grafheuvel”
Pierre Carriere
“Sikkel, klein maar fijn”
Johan Oldenhuizing
“Een vlakbijl met een randje?”
 
       
       
       
       
       
       
       
       
Keyphrase: vondsten, vondsten, vondsten

Laat u inspireren door mijn verhalen uit het verleden!