Federmesser kling of toch Ahrensburg ? een messcherpe buurvrouw

Fantastische laat-paleolithische (Federmesser)  kling, gevonden door Annie Jonker -in de 60er jaren van de vorige eeuw- nabij Gasselte.Verhalen zijn overal, ik heb het al eerder geschreven. Je hoeft er niets voor te doen, ze komen vanzelf. Alleen goed luisteren en daarna doorvertellen. Zo kwam ik ook aan het verhaal over de Federmesser (?) kling. En dat is nu juist wat ik beoog op deze pagina mijn website.
Eens per week determineer ik archeologische verzamelingen in het noordelijk depot in Nuis. Al jaren werk ik daar samen met een aantal  bevlogen amateurarcheologen. Een daarvan is HILLEBRAND VAN DEN BOS. Op een avond komt hij aangelopen met een prachtige lange kling. Ze meet 11 cm bij 4 cm. Is zwaar gepatineerd en gemaakt van Noordelijk senoom vuursteen.  Aan de slagbobbelzijde zitten resten van zilverpapier. Dergelijke lange en vooral ook brede klingen zijn zeldzaam in Drenthe. Een droom van elke “steentjeszoeker”!!
Op een middag  richtte Hillebrand zijn vondstenkastje opnieuw in. Achter hem hoorde hij gestommel, buurvrouw Annie Jonker kwam via de achterdeur -zoals bij ons in het Noorden nog kan- binnen.  “Deze past er nog mooi bij!”, zegt ze tegen Hillebrand.
50 Jaar geleden gevonden in de omgeving van Gasselte en daarna nauwelijks meer uit het zilverpapier geweest. Annie had de kling (ze wist toetertijd niet wat het was) laten zien aan twee bekende Friese (amateur)archeologen. Deze waren direct getogen naar de vindplaats, Annie verdrietig achterlatend. De vindster mocht van beide heren niet mee, geen pottenkijkers. Annie was woedend geweest, haar voornemen om de kling af te staan trok ze gelijk in. De beide mannen keerden terug zonder -volgens eigen zeggen- artefacten gevonden te hebben. Hun belangstelling voor de kling verdween en het artefact sleet zijn dagen in zilverpapier. Tot nu toe.

Federmesser of Ahrensburg?

Wat is nu de archeologische waarde van de kling? Helaas is de precieze vindplaats niet meer bekend. Linken aan andere vondsten is dus niet mogelijk, een losse vondst kan duiden op een toevalligheid. Echter, ze is oud! Dergelijke grote klingen kwamen voor tijdens de Federmesser traditie en de Ahrensburg traditie (tussen ca. 11.000 en 9.000 jaar voor Chr.). Deze zogeheten Riesenklingen hadden vaak een lengte van meer dan 10 cm. De negatieven op Annie’s kling doen niet zo regelmatig aan dan bij de Ahrensburg cultuur gebruikelijk is. Vermoedelijk moeten we de kling tussen 11.600 en 10.700 dateren, dus binnen de Federmesser cultuur.  Het zou fantastisch zijn om de vindplaats alsnog te achterhalen. Zij zou meer duidelijkheid kunnen verschaffen over de datering. Zou het Ahrensburg zijn, dan is dat sensationeel. We kennen maar een paar van deze plekken.

(verhaal eerder gepubliceerd in 2016 in “Nieuws van de Verteller”)

Klik hier voor meer verhalen van amateur-archeologen en hun vondsten.

Laat u inspireren door mijn verhalen uit het verleden!